BG | EN

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г.

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г. Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г., съобразно всички противоепидемични мерки. В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването ще бъде разрешена максимум 50% заетост на наличните места. Носенето на маски ще бъде задължително, както и спазването на дистанция от минимум 1,5м. между посетителите. Там ще […]

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г.

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г. Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г., съобразно всички противоепидемични мерки. В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването ще бъде разрешена максимум 50% заетост на наличните места. Носенето на маски ще бъде задължително, както и спазването на дистанция от минимум 1,5м. между посетителите. Там ще […]

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г.

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г. Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г., съобразно всички противоепидемични мерки. В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването ще бъде разрешена максимум 50% заетост на наличните места. Носенето на маски ще бъде задължително, както и спазването на дистанция от минимум 1,5м. между посетителите. Там ще […]

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г.

Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г. Игралните зали на inbet отварят врати на 16.04.2021г., съобразно всички противоепидемични мерки. В съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването ще бъде разрешена максимум 50% заетост на наличните места. Носенето на маски ще бъде задължително, както и спазването на дистанция от минимум 1,5м. между посетителите. Там ще […]

Град
Град