BG | EN

отговорна игра

ИНБЕТ е продукт на нашата страст към игрите. Вярваме, че хазартът трябва да е интересно и забавно занимание и тръпката от печалбата е несравнимо усещане. Гордеем се, че успешно събираме най-доброто игрално съдържание на пазара и го предоставяме на нашите потребители, за да могат да се забавляват пълноценно.

Даваме си сметка, обаче, че някои хора срещат затруднения при намирането на граница между забавлението и поемането на несъобразени рискове. Хазартът, като много други развлечения, носи финансов риск и залагащите винаги трябва да са наясно със своите възможности.

Наша отговорност е да помагаме на играчите си при нужда, защото съзнаваме, че компулсивното залагане може да бъде опасно. Окуражаваме клиентите, притеснени от рисковете на хазартната зависимост, да поемат контрол или да потърсят помощ, като се възползват от една от следните възможности:

  • Консултация с компетентния ни екип, който е винаги на разположение;
  • Национален център по обществено здраве и Анализи: https://ncpha.government.bg/bg/;
  • Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта осъществява информиране, консултиране и насочване към места за помощ за употребяващи, играещи хазарт и зависими лица чрез телефон: 0888-99-18-66 и интернет страници: https://www.drugsinfo-bg.org/ и http://www.solidarnost-bg.org/;

Други независими международни организации, които предоставят информация и асистенция:

Съдействие

Изключване

ИНБЕТ предоставя на своите играчи възможност да ограничат достъпа до потребителската си сметка, като за целта е необходимо да попълнят Заявление за изключване.

Заявление за изключване се предоставя от екипа на ИНБЕТ посредством чат или имейл. Нашият имейл е [email protected].

Заявлението трябва да бъде принтирано, собственоръчно попълнено и подписано от собственика на игралната сметка. След успешно попълване, ясно четлива снимка на заявлението може да бъде изпратена на нашия имейл [email protected] или прикачена в нашия чат.

Всяко изключване е по подразбиране за неопределено време, освен в случаите, когато е посочен конкретен срок. От момента на подаване на заявление, ние веднага ще затворим акаунта. Всички залози, отворени към момента на изключването, ще останат такива до момента на приключване на съответните събития и тяхното резултиране.

Игрални сметки на изключили се потребители подлежат на реактивация след изтичане на срока, без да е необходимо изрично заявление от страна на потребителите. ИНБЕТ си запазва правото да отказва реактивиране на потребители, вписани в Регистър на уязвимите лица, поддържан от НАП. Реактивация на гореспоменатите потребители е допустима само след отпадане на лицата от съответните Регистри.

Всички заявления се разглеждат и обработват веднага.

Нашият екип

Нашият екип е на разположение по всяко време и може да предостави допълнителна информация и съдействие.

Национална Агенция за Приходите (НАП)

Държавният надзор върху хазарта се осъществява от Националната Агенция за Приходите (НАП) – www.nra.bg

Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г. от ЗХ), с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в/от регистъра от лицето или от негов законен представител. Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в териториалните структури на НАП;
  • по електронен път на адрес: [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

В искането за вписване в Регистъра може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.

Заличаването от регистъра се извършва по искане на вписаното лице чрез попълване и подаване на ново Искане до изпълнителния директор на НАП по споменатия вече образец или, когато е изтекъл посоченият в него срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.

Достъп до данните в регистъра имат длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри /чл. 10д, ал. 2 от ЗХ/.

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни на физическите лица, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.

Образци на исканията са качени на сайта на Националната агенция за приходите.

Играйте разумно!

Град
Град